CULTURE OF AVES

HUMAN RESOURCES POLICY

In parallel with our company’s vision and mission, our HR policy aims to prepare, develop a human resources infrastructure required for achieving goals of the company by using HR in the best way possible and establish a learning, developing, creative organization that uses modern management techniques and creates added-value, being sensitive to environment, occupational health and safety.

HUMAN RESOURCES STRATEGIES

Establish HR policies and practices to make contribution to achieving company goals, Establish an organization that is result-oriented and taking decisions fast to make contribution to company values, as well as a team with high competence supporting this organization at any level, based on an effective employment policy, Apply a fair career and compensation policy, Allow company to achieve its goals by supporting employees’ accomplishments and continuous improvement by using a target-based management model, Ensure that leaders to lead this company in the future are raised based on an effective HR planning, Increase employees’ satisfaction, motivation and loyalty, Ensure that “Organizational Culture and Awareness” is established by meeting employees’ social and cultural requirements, Develop systems to encourage success and creativity,

TRAINING POLICY

For the purposes of lifelong learning, improvement of qualifications, motivation and increasing performances, we detect the needs of training and development, and ensure implementation in line with annual training schedules and evaluate their effectiveness. We make sure our organizational development to be continuous thanks to internal and external programs towards learning and improvement, for the purposes of being one step ahead, making a difference and supporting our employees in the best possible way.

  • Şirketin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,
  • Etkin bir işe alım politikasıyla, şirket değerlerine katkı sağlayacak, sonuç odaklı, hızlı karar alan bir organizasyon yapısı ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek takım oluşturmak,
  • Adil bir kariyer ve ücret politikası uygulamak,
  • Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarının başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, şirketin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak,
  • Etkin bir insan kaynakları planlaması ile şirketin geleceğini yönetecek liderlerin yetişmesini sağlamak.
  • Çalışanlarının memnuniyetini, motivasyonunu ve şirkete bağlılığını arttırmak,
  • Çalışanların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,
  • Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek
İnsan Kaynakları Stratejimiz

Hayat boyu öğrenme ve çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi, motivasyon ve iş performanslarının artırılmasına yönelik, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit ediyor, yıllık eğitim planları doğrultusunda uygulanmasını sağlıyor ve etkinliğini değerlendiriyoruz.

Bir adım önde olmak, fark yaratmak ve çalışanlarımızı en iyi şekilde desteklemek için öğrenmeye ve gelişmeye yönelik şirket içi ve şirket dışı programlarla organizasyonel gelişimimizi sürekli kılmayı sağlıyoruz.

SOCIAL ACTIVITIES

We organize events such as dinner and travel organizations, sports matches, tournaments, contests for our employees to participate with their families to internalize communication, motivation, team spirit and solidarity among all employees. We target to establish awareness of being an integral part of a whole, gathering under the common values and ensuring unity of our employees through such events and organizations we have every year.

Her yıl düzenlediğimiz etkinlikler ve organizasyonlarla çalışanlarımızın birlikteliğini sağlama ve ortak değerler altında birleşerek bir bütünün parçası olma bilincinin yerleştirilmesini amaçlıyoruz.

OUR PRINCIPLES
Honesty

Be Honest all the time

Harmony and Cooperation

Work together and in harmony

Fight for the best

Expect the best from yourself and others

Courtesy and modesty

Be kind and humble.

Pacta sunt servanda

Keep promises you made

Serve to your nation by way of industry

Serve for your country and nation

Be grateful

Appreciate what you have