AVES KÜLTÜRÜ

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketin vizyon ve misyonu paralelinde, insan kaynağını en iyi şekilde değerlendirerek, şirketin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli insan kaynağı alt yapısını hazırlamak, geliştirmek, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen, gelişen, yaratıcı ve katma değer yaratan, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı bir organizasyon kurmaktır.

İnsan Kaynakları Stratejimiz
 • Şirketin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,
 • Etkin bir işe alım politikasıyla, şirket değerlerine katkı sağlayacak, sonuç odaklı, hızlı karar alan bir organizasyon yapısı ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek takım oluşturmak,
 • Adil bir kariyer ve ücret politikası uygulamak,
 • Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarının başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, şirketin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak,
 • Etkin bir insan kaynakları planlaması ile şirketin geleceğini yönetecek liderlerin yetişmesini sağlamak.
 • Çalışanlarının memnuniyetini, motivasyonunu ve şirkete bağlılığını arttırmak,
 • Çalışanların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,
 • Başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek
İnsan Kaynakları Stratejimiz

Hayat boyu öğrenme ve çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi, motivasyon ve iş performanslarının artırılmasına yönelik, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit ediyor, yıllık eğitim planları doğrultusunda uygulanmasını sağlıyor ve etkinliğini değerlendiriyoruz.

Bir adım önde olmak, fark yaratmak ve çalışanlarımızı en iyi şekilde desteklemek için öğrenmeye ve gelişmeye yönelik şirket içi ve şirket dışı programlarla organizasyonel gelişimimizi sürekli kılmayı sağlıyoruz.

Sosyal Faaliyetler

Çalışanlarımız arasında iletişim, motivasyon, takım ruhu ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla tüm çalışanlarımızın katılımıyla yemek ve gezi organizasyonları, spor müsabakaları, turnuvalar, ödüllü yarışmalar, çalışanlarımızın aileleriyle birlikte katıldıkları etkinlikler düzenliyoruz.

Her yıl düzenlediğimiz etkinlikler ve organizasyonlarla çalışanlarımızın birlikteliğini sağlama ve ortak değerler altında birleşerek bir bütünün parçası olma bilincinin yerleştirilmesini amaçlıyoruz.

İLKELERİMİZ
Dürüstlük

Her zaman dürüst olun

Ahenk ve Kooperasyon

Birlikte uyum içerisinde çalışın

Daha İyi Mücadele

Kendinizden ve diğerlerinden en iyisini bekleyin

Nezaket ve Tevazuu

Kibar ve alçak gönüllü olun.

Ahde Vefa

Verdiğiniz söze sadık kalın.

Nezaket ve Hoşgörü

Kibar ve alçak gönüllü olun.

Şükretmek

Sahip olduklarınızın değerini bilin.

Vizyon

Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde karlılığını ve satışlarını artırarak, üretimden satışlarda ulusal pazarda ilk 3 firma arasında yer alan, aynı zamanda bu alanlarda Global bir şirket olmak.

Misyon

Vizyonumuz çerçevesinde sürekli araştırma ve geliştirme yapan, katma değeri yüksek, kaliteli ürünler üretmeyi ve markalaşmayı hedefleyen, üretimin her aşamasında çevreye zarar vermeyen, karbon ayak izini düşürmek için sürekli iyileştirmeler yapan bir şirket olmak.

Politikalarımız
 • Hedeflerle yönetim anlayışını temel ilke olarak uygulamayı,
 • Sürekli iyileştirme ve verimli-enerji kullanımı kapsamında teknolojik gelişimi izleme, destekleme ve uygulamayı,
 • Gıda güvenliği anlayışımızın son tüketiciye ulaşana kadar sürdürülmesi ve bu konuda tüm birimlerin eğitilmesini,
 • Müşteri ve tedarikçilerimizle etkin, verimli ve yapıcı iş birliğini tesis etmeyi,s
 • İş sağlığını ve güvenliği konusunda en yüksek standartlara erişmeyi, iş kazası ve sağlık bozulmasına sebep olabilecek olası kaza risklerini ortadan kaldırmayı,
 • Tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili süreçlere aktif katılımını teşvik etmeyi ve çalışan temsilcilerimizin etkin katılımına imkan tanımayı,
 • Atıkları, doğal kaynak kullanımını ve enerji tüketimini azaltmayı,
 • İnsana ve doğaya saygılı olmayı,
Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

AVES enerji bilgi güvenliği ve 6698 sayılı kanun kapsamında kişisel verilerinizi korur

 • AVES ENERJİ Kişisel verilerin işlenmesinde kanunların ve diğer hukuki düzenlemelerin öngördüğü ilkelere uygun olarak haraket eder.
 • AVES ENERJİ kişisel verilerin işlenmesi sırasında şeffaf olur, bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüklerine uymaktır.
 • AVES ENERJİ kişisel verileri yasal olarak açıkça belirli ve hukuka uygun olan sınırlı amaçlarda işlemektedir.
 • AVES ENERJİ kişisel verileri ilgili işe uygun olarak gerekli ölçüde işlemektedir.
 • AVES ENERJİ ilgili taraflara ait kişisel verileri ve özel nitelikli verileri ilgili kişinin açık rızası alınmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarmamaktadır. Söyle ki KVK Kanununun ve diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası alınmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.
 • AVES ENERJİ kişisel verileri, ilgili mevzuatın veya işledikleri verinin kullanıldığı alan için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektir. Bu süre sona erdiğinde herhangi bir gerekçe ile bu verileri anonim hale getirmeden saklamamaktadır.
Bilgi Güvenliği Politikamız

Aves Enerji Yağ ve Gıda San. A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz tohum satışı, bitkisel yağ, biyodizel, küspe, üretim, satış ve pazarlama hizmetlerimizde; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullanılan tüm idari bina ve tesislere ilişkin güvenlik önlemlerimizde:

ISO 27001:2013 bilgi güvenliği yönetim sistemi'nin

 • Şartlarını yerine getirmeyi,
 • Etkinliğini sürdürmeyi ve
 • Sürekli geliştirme / iyileştirme faaliyetlerini devam ettirmeyi,
 • Yasal şartlar ve müşteri şartlarını da göz önünde bulundurarak,
 • Mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla, bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı,
 • Bilgi güvenliği yönetimini kalite politikası ile uyumlu yürütmeyi

Bununla birlikte;

 • Sistemimizin bağlamı olan iç ve dış unsurlarımızın şartlarını yerine getirirken ortaya çıkan bilginin üçüncü taraflara karşı korunmasını sağlamayı,
 • Bilginin işlendiği sistemlerimize yetkisiz erişimlerin engellenmesini ve ihlal olaylarının önüne geçmeyi,
 • Sistemimiz içerisinde yer alan bütün süreçlerimizin bilgi kaynaklarını tespit ederek oluşabilen riskleri görebilecek yöntemler belirlemeyi,
 • Bilgi güvenliği kültürü oluşturmayı; bu bağlamda bütün personelimizi bilgi güvenliği konusunda eğitmeyi,
 • Bilginin kaybolması/yok olması, bozulması, çalınması gibi durumları engelleyici tedbirlerin alınmasını,
 • Geriye dönük bilginin anlık yedeklenmesini sağlamayı,
 • İçeriden veya dışarıdan gelen her türlü tehditlere karşı bilgi varlıklarımızı / kaynaklarımızı korumayı,
 • İş süreçlerimiz gereği yetkili girişlerin kesintisiz bilgi kaynaklarına erişimini sağlamayı,
 • Personellerimizin, müşteri ve diğer tarafların gizli bilgilerini hassasiyetle korumayı,

Bilgi güvenliği politikası olarak belirliyor ve ilgili taraflara sunuyoruz.

© 2022 © AVES Tüm Hakkı Saklıdır AVES A.Ş.