SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Aves A.Ş. olarak toplumsal sorumluluk misyonuyla, istihdam, büyüme ve katma değer yaratarak ekonomik fayda yaratmanın yanı sıra, kurulduğumuz günden itibaren toplumsal ve çevresel konularda da öncü ve yenilikçi faaliyetlerimizle sürdürülebilir gelişim için çalışmaktayız. Sosyal standartları iyileştirmek, toplumun yaşam kalitesini artırmak için, kurum kültürünü yansıtan ve besleyen, marka algısına değer katan, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklar gerçekleştiriyoruz.

Bu bağlamda; eğitim, kültür, sanat, spor, çevre ve finans alanlarına uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerine destek vererek, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştirmeyi hedefliyor, her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz.

İnsana Saygı

İnsana saygı mottosu ile çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve eksiksiz kullanılmasını sağlar, çalışanlarımıza dürüst, adil, güvenli, sağlıklı, insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı taahhüt eder, iş ortamı ve özel yaşam arasındaki dengeyi gözetiriz.

 • Rotary Dostluk Oyunları Sponsorluğu(2015),
 • Mezitli Kuyuluk Spor Futbol Kulübü Forma Sponsorluğu
 • II .Uluslararası Mersin Maratonu Ana Sponsoru(2016)
 • Homurlu Köy Cami dekorasyonu için maddi destek (2017),
Eşitlik

Eşitlik ve eşit davranma ilkesinden yola çıkarak çalışanlar arasında cinsiyet, renk, dil, din, ırk, cinsel kimlik, mezhep, engellilik hali, yaş, medeni hal gibi hassas konularda insan onuruna saygı duyulması gerekliliğinin bilinci ile hareket eder kişilerin işi yapabilme becerilerini esas alarak çalışan istihdamı ve adil çalışma ortamı sağlarız. Şekli, maddi ve sosyal eşitlik konularına önem veririz.

 • Can Engelliler Sanat Tiyatrosu “Gülen Hayat – Yaşadıkça Varız” oyununa yine ayrıca Aktif Engelliler Sahne Tiyatrosu “Engelli Şov” oyununa bilet desteği (2015/2016),
 • Tarsus Kadın Cezaevi mahkumlarına ve çocuklarına tuafiye, hijyen ürünleri, konfeksiyon, bebek ürünleri yardımı (2016),
 • Altınokta Körler Derneğine beyaz baston bağışı (2017)
 • Korykos Uluslararası Safya Fotoğraf Yarışması (2017)
Nitelikli Eğitim

Sürekli gelişim bakış açısı ile eğitimin bir toplumun gelişiminde en önemli unsurlardan biri olduğu ilkesinden hareketle kurum içi çalışanlarımızın gelişimini destekler, aynı zamanda eğitim ve öğrenim için gerekli eğitim ve gelişim faaliyetlerini destekleriz.

 • Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi’nin kurulması (2006),

  Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi’nin 2006/2007 eğitim öğretim yılında 12 derslik ile öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2017 yılı içerinde 20 öğretmen 299 öğrenci sayısı ile eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Silopi Senan İdin Anadolu Lisesi’nin ilk mezunlarından olan Umut Timurçin İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü tamamlayarak 24.04.2017 Vardiya Mühendisi olarak Aves A.Ş. bünyesinde işbaşı yapmıştır.

 • Mersin 75. Yıl Fen Lisesi “Edebiyat Kahvesinin Yapımı” (2015)
 • Elazığ’nın Kovancılar İlçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nun açacağı Kütüphaneye kitap bağışı. Aves çalışanları ve sosyal medya takipçilerinden kitap toplamak için “Bir kitap bir çocuk, bir çocuk bin umut” kampanyası (2016)
 • Üniversite öğrencilerine burs olanağı, 2016/2017 eğitim/öğretim döneminde 83 üniversite öğrencisine burs sağlamaktadır (2017),
 • “Bir Kitap Bir Çocuk Bir Çocuk Bin Umut” Elazığ Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda açılacak kütüphane için yeni ve çalışanların paylaştığı kitapların paylaşımında köprü rolü,
 • Mersin 75. Yıl Fen Lisesi Kız ve Erkek Öğrencilerin Lavabo ve Şadırvanlarının Yenilenmesi” için maddi destek ( 2017),
 • Mersin 75. Yıl Fen Lisesi yemekhanesinin yenilenmesi (2017)
 • Mersin Üniversitesi Konservatuarı müzik odalarının yenilenmesi (2017)
Ekonomiye Katkı

Tarıma dayalı sanayi ve sürdürülebilir tarım anlayışımızla üretimine esas teşkil edecek yağlı tohum bitkilerinin, ülke genelinde ekiminin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin bilinçlendirilip desteklenmesini amaçlarız.

 • Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nün yürüttüğü “Türkiye Aspir Alanlarının Belirlenmesi, Üretiminin Yaygınlaştırılması İçin Uygun Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi” başlıklı AR-GE projesine destek,
Erişilebilir ve Temiz Enerji

Ülkemize, hem ekonomik hem de stratejik katkı sağlama anlayışımızla, yabancı enerji kaynaklarına bağımlılığı azaltacak, sürdürülebilir organik ve yenilenebilir enerji kaynağı üretiriz.

Çevreyi Koruma

Çevreye duyarlılık anlayışımızla ürettiğimiz tamamen çevre dostu yakıt ile petrol ve türevlerinin çevreye ve atmosfere olumsuz etkilerini azaltırız. Çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek oluruz.

 • 1.Biyoyakıtlar Sempozyomu Sponsorluk (2015),
 • 2.Biyoyakıtlar Sempozyomu Sponsorluk (2016),
Sürdürülebilirlik

AR-Ge çalışmalarımızla ekonomik ve sosyal kalkınmayı sürdürülebilir kılmaya yönelik ülke ekonomisine, bölgemize, sektörümüze ve tesisimize katkı sağlayacak yaratıcı projeler geliştiririz.

 • 12. Uluslararası Proje Yönetimi Günü Destek Sponsorluğu (2016),
Kalite Anlayışı

Sürekli iyileştirme anlayışımızla; şirketimizin uluslararası standartlarda gıda güvenliği, iş güvenliği, çevre güvenliği, bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti alanlarında sertifikalandırırız.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda müşterilerimize, tedarikçilerimize, yüklenicilerimize, çalışanlarımıza, toplumumuza saygı duyuyoruz.

Doğaya saygı duyuyoruz... Doğal olarak büyüyoruz!

© 2022 © AVES Tüm Hakkı Saklıdır AVES A.Ş.