Politikalarımız

  • Hedeflerle yönetim anlayışını temel ilke olarak uygulamayı,
  • Sürekli iyileştirme ve verimli-enerji kullanımı kapsamında teknolojik gelişimi izleme, destekleme ve uygulamayı,
  • Gıda güvenliği anlayışımızın son tüketiciye ulaşana kadar sürdürülmesi ve bu konuda tüm birimlerin eğitilmesini,
  • Müşteri ve tedarikçilerimizle etkin, verimli ve yapıcı iş birliğini tesis etmeyi,
  • İş sağlığını ve güvenliği konusunda en yüksek standartlara erişmeyi, iş kazası ve sağlık bozulmasına sebep olabilecek olası kaza risklerini ortadan kaldırmayı,
  • Tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili süreçlere aktif katılımını teşvik etmeyi ve çalışan temsilcilerimizin etkin katılımına imkan tanımayı,
  • Atıkları, doğal kaynak kullanımını ve enerji tüketimini azaltmayı,
  • İnsana ve doğaya saygılı olmayı, 

Aves Ailesi Olarak Gıda Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Enerji, Çevre ve İş Güvenliği Alanında Uyulması Gereken Tüm Yasal ve Düzenleyici Şartlar İle Entegre Yönetim Sistemi Standart Şartlarına Uyacağımızı ve Etkinliğini Sürekli İyileştireceğimizi Taahhüt Ederiz.