Sosyal Sorumluluk

Aves A.Ş. olarak toplumsal sorumluluk misyonuyla, istihdam, büyüme ve katma değer yaratarak ekonomik fayda yaratmanın yanı sıra, kurulduğumuz günden itibaren toplumsal ve çevresel konularda da öncü ve yenilikçi faaliyetlerimizle sürdürülebilir gelişim için çalışmaktayız. Sosyal standartları iyileştirmek, toplumun yaşam kalitesini artırmak için, kurum kültürünü yansıtan ve besleyen, marka algısına değer katan, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluklar gerçekleştiriyoruz.

Bu bağlamda; eğitim, kültür, sanat, spor, çevre ve finans alanlarına uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerine destek vererek, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştirmeyi hedefliyor, her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz.