EKONOMİYE KATKI

Tarıma dayalı sanayi ve sürdürülebilir tarım anlayışımızla üretimine esas teşkil edecek yağlı tohum bitkilerinin, ülke genelinde ekiminin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin bilinçlendirilip desteklenmesini amaçlarız.

  • Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nün yürüttüğü “Türkiye Aspir Alanlarının Belirlenmesi, Üretiminin Yaygınlaştırılması İçin Uygun Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi” başlıklı AR-GE projesine destek,