EŞİTLİK

Eşitlik ve eşit davranma ilkesinden yola çıkarak çalışanlar arasında cinsiyet, renk, dil, din, ırk, cinsel kimlik, mezhep, engellilik hali, yaş, medeni hal gibi hassas konularda insan onuruna saygı duyulması gerekliliğinin bilinci ile hareket eder kişilerin işi yapabilme becerilerini esas alarak çalışan istihdamı ve adil çalışma ortamı sağlarız. Şekli, maddi ve sosyal eşitlik konularına önem veririz.

  • Can Engelliler Sanat Tiyatrosu “Gülen Hayat – Yaşadıkça Varız” oyununa yine ayrıca Aktif Engelliler Sahne Tiyatrosu “Engelli Şov” oyununa bilet desteği (2015/2016),
  • Tarsus Kadın Cezaevi mahkumlarına ve çocuklarına tuafiye, hijyen ürünleri, konfeksiyon, bebek ürünleri yardımı (2016),
  • Altınokta Körler Derneğine beyaz baston bağışı (2017)
  • Korykos Uluslararası Safya Fotoğraf Yarışması (2017)