SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AR-Ge çalışmalarımızla ekonomik ve sosyal kalkınmayı sürdürülebilir kılmaya yönelik ülke ekonomisine, bölgemize, sektörümüze ve tesisimize katkı sağlayacak yaratıcı projeler geliştiririz.


  • 12. Uluslararası Proje Yönetimi Günü Destek Sponsorluğu (2016),